خبر فوری

۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ مرداد چاپ

گالیله و “بابامسعود” کار دست امیراحمدی داد؛ مجری جنجالی ممنوع الفعالیت شد!

گالیله و “بابامسعود” کار دست امیراحمدی داد؛ مجری جنجالی ممنوع الفعالیت شد!

اقتصاد میهن: امیراحمدی مجری برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما، توسط مدیریت این شبکه، کنار گذاشته شد.

عبدالرضا امیراحمدی که با اظهارنظر جنجالی اش در قهرمانی پرسپولیس و استفاده از ترکیب “بابا مسعود” و گالیله در صدر اخبار قرار گرفته بود، باعث شده مدیران شبکه یک، عذر او را بخواهند و از شبکه یک سیما و برنامه صبح بخیر ایران، کنار گذاشته شود.به نظر می رسید فشارهایی که روی شبکه یک و عبدالرضا امیراحمدی وجود داشت منجر به برکناری او شد و این مجری توسط مدیران شبکه یک، کنار گذاشته شد. مشاور مدیر شبکه یک سیما، برکناری قطعی عبدالرضا امیراحمدی مجری «صبح بخیر ایران» را اعلام کرد: